Arkitekt

Arkitekter
Stockholms Rådhus fasadritning
konstruktör

Arkitekter

Vi har nära samarbete med ett flertal arkitekter som hjälper oss och dig som kund/beställare i projekten att hitta ”det där lilla extra” som ibland behövs.

 

Byggarkitekt: den som ska bygga om eller bygga till sitt hus rejält kan behöva hjälp. Inte bara för att få en bra planlösning och ett funktionellt och vackert hus, utan också val av lämpliga material, väderstreck och framförallt ta fram en ekonomisk kostnadskalkyl.

Inredningsarkitekt: arbetar med gestaltning av stora och små rum (inne och utomhus) och arbetar med rummets form och rymd och kommer med inspiration och förslag gällande ljus, kulör- och materialval samt möblering.

Landskapsarkitekt: arbetar med gestaltning, planering, förslag och ritningar för att våra kunder ska få en så trivsam och hållbar utemiljö runt oss. Arkitekter har en viktig roll i byggandet av framtidens uthålliga samhälle,  i staden eller på landet.

Vid all byggnation gäller det att både satsa och spara på rätt saker och vara särskilt omsorgsfull i det skede där de samlade kostnaderna låter sig påverkas. Det är i det tidiga skedet, när arkitekter kommer in i bilden, som de långsiktiga kostnaderna kan påverkas. När byggnationen sedan väl är på gång är kostnaderna svårare påverka.