Med Lång erfarenhet

Vi har verkligen optimerat vårt sätt att arbeta

Vi kan alla typer av fastigheter

Vi levererar

Projektledning, från start till mål

Vår kapacitet inom projektledning ger er som kund frihet att utföra projekt i varierande storlekar, allt från mindre personliga projekt till större tillbyggnader, ombyggnationer, renoveringar och nyproduktion.
Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning och att arbeta med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare gällande exempelvis:

…och vi kan mer än det!
Ombyggnad torg
Takskikt torg
Projektledning Sockel

Uppstart

Vi vet av erfarenhet att slutresultatet alltid blir bäst då vi kommer in i ett tidigt skede då vikten av att ”vrida och vända” på alla frågor är som störst. Utifrån resultatet upprättar vi som projektledare ett förfrågningsunderlag som innehåller Rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar.
Därefter sker anbudsförfrågan och vi utvärderar inkomna anbud. När vi har presenterat anbudsutvärderingen för er sker val av entreprenör och därefter upprättas kontrakt.

Projektledning

Vi utför förbesiktningar, kontroller, kvalitetssäkring under projektets gång, byggmöten m.m., ekonomisk uppföljning

Ombyggnad torg
Takskikt torg
Projektledning Sockel
Kontroll av Projektledarna

Själva slutfasen

Vi är med under besiktningar, och kontrollerar att efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör, därefter håller vi slutmöte.

Byggprocessen från start till mål

Vi har levererat lyckade projekt sedan 2016

Förstudie

Utredningar, riskanalys och tidplan

Projektering

Utse projektledare, arkitekt, konstruktör, VVS, El och brand

Upphandling

Upprättande av förfrågningsunderlag samt kontraktshandlingar.

Genomförande

Byggnationen inleds

Avslut

Besiktningar

Som alltid när man bygger...

Satsa och spara rätt saker

Vi gör det rätt och undviker onödiga kostnader. Vill all byggnation gäller det att vara särskild omsorgsfull i det tidiga skedet där kostnader och miljöaspekter i huvudsak låter sig påverkas.

Prata med en projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00