Bygg- och Projektledning Stockholm

Vi på Projektledarna är byggkonsulter som erbjuder bygg- och projektledning i Stockholm för ert stambyte, gårdsrenovering, takrenovering, fasadrenovering, fönster- eller balkongrenovering. Vi erbjuder projektledning inom ROT-renovering och tillbyggnadsprojekt.

Erbjuder trygg bygg- och projektledning i Stockholm

Är ni ägare av fastigheter i Stockholm med ett stort bestånd, vet ni antagligen vilket stort projekt det är att genomföra en fönsterrenovering, fasadrenovering, balkongrenovering, takrenovering, innergårdsrenovering eller stambyte. Det gäller ju arbeten som rör många fastigheter i Stockholm. Och inte bara det; det är en lång process från att få ett eventuellt bygglov och upphandling av tjänster och material, till slutförande och slutbesiktning. Det engagerar så många olika aktörer i Stockholm, som ska kontaktas, informeras, handledas och ledas.

Samlad erfarenhet av projektledning inom bygg i Stockholm

Vi har lång erfarenhet av projektledning inom bygg för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Vi erbjuder projektledning för stambyte, gårdsrenovering, takrenovering, fasadrenovering, fönster- eller balkongrenovering. Alla byggprojekt och renoveringar av stora och många fastigheter kräver både erfarenhet och kunskap. Det är sådana delar som vi på Projektledarna Bygg & Fastighet har. Vi har sedan många år tillbaka lett olika bygg- och renoveringsprojekt för fastighetsägare och bostadsrätter i Stockholm.

Så går det till att anlita oss

När ni anlitar oss, gör vi först en genomarbetad planering och offert för att ni dels ska få information om hur lång tid byggprojektet i Stockholm kan ta och vad det kommer att kosta. Vi är måna om att våra kunder inte ska få några överraskningar som berör byggkostnader. All information ska finnas tillhanda innan ett bygg- eller renoveringsprojekt i Stockholm inleds.

Vi ser till så att:

  • Kompletta bygglovsansökan hanteras.
  • Att bl.a. arkitekt, konstruktör och kompetenta underkonsulter blir anlitade.
  • Upprättar kontrakt med, av beställaren, vald entreprenör.
  • Under hela byggprojektet leder vi och övervakar vi byggprocessen och ser till så att allt fungerar som det ska.
  • Ni håller kontakt med oss och vi samordnar alla kontakter, processer och ansvarar för att byggprojektet framskrider precis som det ska.
  • Mätningar och kontroller genomförs av entreprenör för att byggprojektet ska genomföras på rätt sätt.
  • Bokar in för slutbesiktning.

Det är fullt möjligt att anlita oss i så stor eller liten omfattning som ni önskar för er bygg- och projektledning. Ta kontakt och berätta vad ni behöver och önskar!

Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande