Byggledning Stockholm

Byggledning Stockholm

Vi arbetar med byggledning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kräver både erfarenhet och kunskap om byggprocesser. Båda delar som vi på Projektledarna Bygg & Fastighet har. Vi har sedan många år tillbaka lett olika bygg- och renoveringsprojekt för fastighetsbolag och bostadsrätter i Stockholm. När det är dags för en ombyggnad, tillbyggnad eller renovering är det oss som ni kan anlita. Vi har byggt och renoverat i många år, och då både för fastighetsägare med mindre fastigheter, men under senare år även för större fastighetsbestånd och i Stockholm med omnejd. Vi vet vilket enormt stort arbete det är att ro iland ett byggprojekt. Och det bästa är; vi vet hur vi ska göra det.

Kompetens inom byggledning

Ska ni bygga ut er fastighet eller har ni en lokal som ni behöver bygga om, konvertera antingen från lägenhet till butikslokal eller tvärtom; från en verksamhetslokal till bostad? Då är vi dina byggkonsulter som är erfarna av byggprojektledning. Vi är erfarna både av byggprojekt och renoveringsprojekt. För den som har flera och/eller stora fastigheter att bygga om, bygga ut eller renovera, innebär hela projektet en stor process som kan vara svårt att greppa. Att leda hela ett helt projekt kräver att du har teknisk kunskap, förståelse för hantverkarna, kontrollerar arbetsprocessen, känner till de juridiska delarna som kan finnas i projektet, upphandla tjänster och material samt gör all slutbesiktning. Om det är så att ni inte har det, så har vi den kompetensen. Här kan du läsa om de tidigare byggprojekt som vi har lett.

Därför behövs byggkonsult för byggledning

  Så går det till:
  • det första vi gör är en genomarbetad planering och skriver offert så att ni får en tidsplan och beräkning av kostnaden för hela byggprojektet
  • vi anlitar en arkitekt som gör en ritning av det som ni önskar bygga
  • vi ansvara för att bygglovsansökan blir hanterad på rätt sätt
  • vi kontaktar alla hantverkare som behövs för att genomföra byggprojektet
  • vi leder och ser till att byggprojektet går framåt och att allt fungerar som det ska
  • vi håller kontakt med er och samordnar alla kontakter,
  • vi ansvarar för alla processer, mätningar och kontroller
  • ansvarar för kallelse till slutbesiktning
Det är fullt möjligt att anlita oss i så stor eller liten omfattning som ni önskar för er byggledning. Ta kontakt och berätta vad ni behöver och önskar.
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande