Fastighetsunderhåll och fastighetsutveckling, projektledning och KA-uppdrag.

Fastighetsunderhåll

ARKITEKT

Vi har ett nära samarbete med ett par arkitektbyråer som hjälper oss och våra beställare i samband med renovering, ombyggnad och nybyggnation.
takbesiktning

BESIKTNING

Vi är utbildade och godkända entreprenadbesiktningsmän med inriktning på bygg-, fasad-, balkong- och målningsentreprenader. Vi hjälper er som brf/privatperson/fastighetsägare i samband med besiktning.
renovering gård

BYGG- & PROJEKTLEDNING

Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning och hjälper er med ert projekt från start-till-mål. Vi har erfarenhet från det flesta typer av projekt: Stambyten, fasadrenovering, balkongrenovering, takomläggning, renovering av innergårdar, trapphusrenovering m.m.
Konstruktör

KONSTRUKTÖR

Vi har nära samarbete med ett par konstruktörer som hjälper oss och våra kunder i samband med renovering, ombyggnation och nybyggnation.
kontrollansvarig

KONTROLLANSVARIG-KA

Vi är utbildade och certifierade Kontrollansvarig – KA, vi hjälper dig som byggherre i samband med lovansökan (bygg, mark, rivning).
Underhållsplan brf

UNDERHÅLLSPLAN

Underhållsplaner är något vi rekommenderar er som brf/fastighetsägare att ha. Det ger er en tydlig och detaljerad bild över er fastighet och vilka renoveringsbehov/-kostnader som kommer under de nästkommande 30 åren.
Utredning

UTREDNING

Vi hjälper er som bostadsrättsförening/fastighetsägare med utredningar av de flesta typer. Allt från inträngande vatten, fukt till förslag på energibesparande åtgärder för er fastighet.