Besiktning Projektledarna
Kompetens och lång erfarenhet

Installation värme och ventilation

Vi kan alla typer av fastigheter

Besiktning balkong
Projektledning i samband med

Installation värme och ventilation

Vi har under årens lopp hjälp många fastighetsägare i samband med balkongrenovering och nybyggnation av balkonger (från ritningsstadie till färdiga balkonger).

Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning och att arbeta med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare gällande exempelvis:

Balkongrenovering
Fasadrenovering
Fönsterrenovering
Stambyte och relining
Takrenovering

Vi är utbildade och godkända Entreprenadbesiktningsmän inom SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) www.sbr.se

Takmålning
Trapphusrenovering
Innergårdsrenovering
Garagerenovering
Nyproduktion
Image link
Kontakta en besiktningsman
Vi erbjuder

Projektledning, Från start till mål

Tidigt skede

Vi vet av erfarenhet att slutresultatet alltid blir bäst då vi kommer in i ett tidigt skede då vikten av att ”vrida och vända” på alla frågor är som störst. Utifrån resultatet upprättar vi som projektledare ett förfrågningsunderlag som innehåller Rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar. Därefter sker anbudsförfrågan och vi utvärderar inkomna anbud. När vi har presenterat anbudsutvärderingen för er sker val av entreprenör och därefter upprättas kontrakt.

Under projektet

Vi börjar med startmöte och därefter företräder vi som projektledare er beställare, vi följer projektet på plats och sköter bygg- och projektledning, kontrollerar myndighetskrav, leder byggmöten och fångar upp frågor och svar som kommer under projektet gång.

Slutfasen

Vi är med under besiktningar, och kontrollerar att efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör, därefter håller vi slutmöte.

Kort sammanfattat

Vi håller ihop ert projekt från idéstadiet fram till ett färdigt slutresultat där vi har som mål att det ni har beställt ska levereras av oss och den utvalda entreprenören.

Kontakta en besiktningsman
Statusbesiktning
Som alltid när man bygger...

Satsa och spara rätt saker

Vi gör det rätt och undviker onödiga kostnader. Vill all byggnation gäller det att vara särskild omsorgsfull i det tidiga skedet där kostnader och miljöaspekter i huvudsak låter sig påverkas.

Prata med en projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande