När uppdaterade ni era stadgar senast?

Se över stadgarna bl.a. med anledning av lagändringarna som börjar gälla 1 januari 2023

Tryggt att ha uppdaterade stadgar enligt gällande lagar och praxis
Ett verktyg för styrelsen för korrekt beslutsfattande
Erbjudande för din bostadsrättsförening
VI hjälper styrelsen att uppdatera stadgarna;
Genomgång av nuvarande stadgar
Förslag på nya stadgar, efter att ha tagit del av dessa i wordform, i samråd med styrelsen
Följebrev med huvudsakliga ändringar
Beslutsformalia
Ett uppföljningsmöte med en justering av stadgeutkastet
Kostnad: 9.900 kronor, exklusive moms.
Erbjudandet gäller tom 15 februari 2023. Ytterligare justeringar debiteras sedvanligt juristarvode om 2.800 kr exklusive moms per timme
Kontakta oss idag!
Tel: 08-755 72 00 Skicka e-post