Fasadrenovering

Fasadrenovering Brf

Renovering av fasad hos Brf i Solna.

Gammal puts bilades ned och putsas upp på nytt.