Stambyte och Relining

Stambyte och Relining | Projektledning

Stambyte badrum

Takrenovering | Bygg- och projektledning

takrenovering
Takkonsult

Stambyte och Relining | Projektledning

Vi har under årens lopp hjälp många fastighetsägare med stambyte, stamrenovering och “relining”. De flesta är planerade men en del är också av mer akut karaktär.
Ett stambyte eller “relining” blir ofta aktuellt p.g.a. flera skäl, exempelvis:
  • Tidigare felaktig renovering av badrum
  • Tätskikt i våtrum har uppnått sin tekniska livslängd
  • Delar av spillvatten-/avloppsledningar har uppnått sin tekniska livslängd

Något som också är viktigt att följa upp löpande (inom Brf) är medlemmarnas renovering av badrum/våtutrymmen och något som vi ser som självklart, vad står i Underhållsplanen?

Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning och att arbeta med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare gällande exempelvis:

…och vi kan mer än det!

Projektledning, Från start till mål

Tidigt skede

Vi vet av erfarenhet att slutresultatet alltid blir bäst då vi kommer in i ett tidigt skede då vikten av att ”vrida och vända” på alla frågor är som störst. Utifrån resultatet upprättar vi som projektledare ett förfrågningsunderlag som innehåller Rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar.
Därefter sker anbudsförfrågan och vi utvärderar inkomna anbud. När vi har presenterat anbudsutvärderingen för er sker val av entreprenör och därefter upprättas kontrakt.

Under projektet

Vi börjar med startmöte och därefter företräder vi som projektledare er beställare, vi följer projektet på plats och sköter bygg- och projektledning, kontrollerar myndighetskrav, leder byggmöten och fångar upp frågor och svar som kommer under projektet gång.

Slutfasen

Vi är med under besiktningar, och kontrollerar att efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör, därefter håller vi slutmöte.

Kort sammanfattat

Vi håller ihop ert projekt från idéstadiet fram till ett färdigt slutresultat där vi har som mål att det ni har beställt ska levereras av oss och den utvalda entreprenören.