Test

  Namn*

  Telefon*

  Typ av fastighet

   

  Information

  När uppdaterade ni era stadgar senast?

  Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

  Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande