Tänk om det gick att...

Förverkliga den där byggdrömmen

Vi har nära samarbeten med ett flertal arkitekter som hjälper oss och dig som kund/beställare i projekten att hitta ”det där lilla extra” som ibland behövs.

Vi levererar

Att se helheten och ha kapacitet ger oss hållbara idéer och lösningar för morgondagen

Tät kommunikation och samarbete med alla intressenter i projektet genom hela processen har visat sig vara den rätta vägen för att säkra ett framgångsrikt och lyckat resultat.

Olika typer av projekt
Ombyggnad av fastighet
Tillbyggnad av fastighet
Renovering av kulturhistorisk byggnad
Kulörändring (fasad/trapphus)
Bygglovsritningar
Vindsbyggnation
Lokalanpassningar
Byggnation balkonger
Diskutera era planer med oss
Ombyggnad torg
Takskikt torg
Projektledning Sockel

Byggarkitekten

Byggarkitekt: den som ska bygga om eller bygga till sitt hus rejält kan behöva hjälp. Inte bara för att få en bra planlösning och ett funktionellt och vackert hus, utan också val av lämpliga material, väderstreck och framförallt ta fram en ekonomisk kostnadskalkyl.

Inredningsarkitekten

Inredningsarkitekten arbetar med gestaltning av stora och små rum (inne och utomhus) och arbetar med rummets form och rymd och kommer med inspiration och förslag gällande ljus, kulör- och materialval samt möblering.

Kontroll av Projektledarna
Ombyggnad torg
Takskikt torg
Projektledning Sockel

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekten arbetar med gestaltning, planering, förslag och ritningar för att våra kunder ska få en så trivsam och hållbar utemiljö runt oss. Arkitekter har en viktig roll i byggandet av framtidens uthålliga samhälle, i staden eller på landet.

Som alltid när man bygger...

Satsa och spara på rätt saker

Vi gör det rätt och undviker onödiga kostnader. Vill all byggnation gäller det att vara särskild omsorgsfull i det tidiga skedet där kostnader och miljöaspekter i huvudsak låter sig påverkas.

Prata med en projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00