stambyte brf
Kompetens och lång erfarenhet, vi projektleder ert

Stambyte och Relining

Vi kan alla typer av fastigheter

Vi projektleder ert

Stambyte och Relining

Vi har under årens lopp hjälp många bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med upphandling och projektledning av stambyte- och reliningprojekt och/eller en kombination av dessa två.

Ett stambyte är oftast en planerad underhållsåtgärd men det inträffar också att de blir av mer akut karaktär.

Ett stambyte är något som bör vara med i fastighetens underhållsplan för att synliggöra den kostnad ett stambytet medför.

Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning och att arbeta med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag gällande exempelvis:

Balkongrenovering
Fasadrenovering
Fönsterrenovering
Stambyte och relining
Takrenovering

Vi är utbildade och godkända Entreprenadbesiktningsmän inom SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) www.sbr.se

Takmålning
Trapphusrenovering
Innergårdsrenovering
Garagerenovering
Nyproduktion
Image link
Kontakta en projektledare

Vi projektleder ert Stambyte

Projektledarna har lång erfarenhet av att projektleda stambyten. Under årens lopp har vi projektlett en mängd stambyten i Stockholm och Mälardalen.

Vår erfarenhet gör att ni får en bra ”resa” genom ert stambytesprojekt.

Att planera in ett stambyte och dess underhållskostnad är något som ska finnas med i fastighetsägarens underhållsplan (UH-plan). Har ni ingen, vi har kompetens att upprätta en bra underhållsplan åt er.

Vi projektleder er Relining

Är ni det minsta osäkra på om det är dags för renovering av era fasader?

Våra erfarna projektledare gör statusbesiktning och utredning med utförliga rapporter gällande fasadens skick och status samt dess kommande renoveringsbehov och när i tiden en renovering är aktuell.

Kontakta oss på Projektledarna för en genomgång av fastigheternas fasader.

Stambyte eller Relining?

Det finns två metoder för att förbättra avloppssystemet i byggnader och förhindra potentiella problem.

När det kommer till gamla byggnader och stammar är det oftast nödvändigt att byta ut stammarna helt och hållet. Stambyte innebär att de gamla avloppsledningarna genom huset byts ut mot nya och mer hållbara rör.

Detta är en omfattande process som kräver noggrann planering och utförande av professionella och erfarna bygg- och projektledare.

Stambyte är en långsiktig lösning som ger en förbättrad och säkrare avloppssystem.

Det finns lägen då en relining kan vara ett bättre alternativ till stambyte. Relining är en teknik som gör det möjligt att reparera och förstärka befintliga avloppsledningar utan att behöva byta ut dem. Genom att använda en speciell liner eller strumpa kan man skapa en ny, tålig innerbeläggning på insidan av befintliga avloppsledningar. Detta förhindrar läckage och förbättrar avloppssystemets prestanda.

Båda metoderna, stambyte eller relining har sina fördelar och bör utvärderas inför varje projekt.

Vid stambyte får man ett helt nytt och pålitligt avloppssystem, medan relining är ett mer tidseffektivt alternativ som inte innebär den omfattande renovering ett stambyte gör.

Oavsett vilket tillvägagångssätt ni väljer är det viktigt att anlita erfarna och pålitliga projektledare för att få bästa möjliga resultat, kontakta oss på Projektledarna.

Kontakta en projektledare

Så här går ett projekt gällande Stambyte och Relining till:

Projektledarna är behjälpliga under hela projektet.

Kortfattad process vid ett Stambyte eller Reliningprojekt:

Vi genomför inledande statusbesiktning av stammar och lägenheter (bad och kök).
Vi inleder en bygglovsprocess och tillhandahåller stöd och hjälp om behov så finns.
Vi upprättar ett förfrågningsunderlag inför upphandling, baserat på statusbesiktning av fastighetens stammar, badrum och kök.
Vi skickar ut anbudsförfrågan till alla lämpliga entreprenörer.
Vi gör en anbudsutvärdering av inkomna anbud från tillfrågade entreprenörer.
Ni som vår beställare väljer ut den mest lämpliga entreprenören med rådgivning av oss.
Vi upprättar kontraktshandlingar.
Vi genomför löpande projektledning, byggkontroll samt ekonomisk uppföljning av projektet.
Besiktning av entreprenaden genomförs.
Vi närvarar vid slutbesiktning och för er talan som beställare gällande stambyte.
Kontakta en projektledare
Prata med våra projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande