Med fastigheten i fokus

Professionella och sakkunniga utredningar

Läckage på gård/garage, uppvärmning, solceller och er fastighets kommande renoveringsbehov.

Förstudie inför byggprojekt

Ni får ett beslutsunderlag med åtgärder och en kostnadskalkyl för ert byggprojektet.

Bygga lägenhet av utrymme på råvind eller lokal
Med lång erfarenhet och en helhetssyn når vi ett gemensamt mål.
Fasader
kommande renoveringsbehov eller utredning av uppkomna fasadskador.
Stambyte
kontroll av befintliga stammar och tätskikt, eventuell ändring av stamlägen och planlösning samt anpassning till nya krav inför kommande stambyte/-renovering.
Läckage (gårdsbjälklag, tak, källare)
Fuktutredning, läckagesökning samt åtgärdsförslag Solceller behov, placering och driftsekonomi.
Kostnadsfri konsultation
Unlimited Possibilities
Join more than 18.000 satisfied clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Create your website
Som alltid när man bygger...

Satsa och spara på rätt saker

Vi gör det rätt och undviker onödiga kostnader. Vill all byggnation gäller det att vara särskild omsorgsfull i det tidiga skedet där kostnader och miljöaspekter i huvudsak låter sig påverkas.

Prata med en projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00