Fasadrenovering Projektledarna
Vi projektleder er fasadrenovering

Fasadrenovering

Professionell projektledning av ert fasadprojekt

Vi projektleder er

Fasadrenovering

Vi har under årens lopp hjälp många fastighetsägare i samband med fasadrenovering av fastigheter. En fasadrenovering är oftast planerad men det inträffar också ibland att de blir av mer akut karaktär.

En fasadrenovering är något som bör vara med i fastighetens underhållsplan för att vara medveten om den kostnad en fasadrenovering medför.

Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning och att arbeta med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag gällande exempelvis:

Balkongrenovering
Fasadrenovering
Fönsterrenovering
Stambyte och relining
Takrenovering

Vi är utbildade och godkända Entreprenadbesiktningsmän inom SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) www.sbr.se

Takmålning
Trapphusrenovering
Innergårdsrenovering
Garagerenovering
Nyproduktion
Image link
Kontakta en projektledare

Vi projektleder ert fasadprojekt

Projektledarna har under årens lopp projektlett många fasadprojekt, vi har lång erfarenhet av fasadrenovering vilka vanligtvis utförs samtidigt med balkongrenovering.

Att underhålla och renovera fasaden är något som ska finnas med i fastighetsägarens underhållsplan (UH-plan). Har ni ingen för närvarande så har vi har kompetens att upprätta en bra underhållsplan åt er.

Statusbesiktning av fasad

Är ni det minsta osäkra på om det är dags för renovering av era fasader?

Våra erfarna projektledare gör statusbesiktning och utredning med utförliga rapporter gällande fasadens skick och status samt dess kommande renoveringsbehov och när i tiden en renovering är aktuell.

Kontakta oss på Projektledarna för en genomgång av fastigheternas fasader.

Kontakta en projektledare

Så går en fasadrenovering till

Projektledarna är behjälpliga under hela projektet med fasadrenoveringen.

Kortfattad process vid ett fasadprojekt:

Vi genomför inledande statusbesiktning av fasaden.
Vi inleder en bygglovsprocess och tillhandahåller stöd och hjälp om behov så finns.
Vi upprättar ett förfrågningsunderlag inför upphandling, baserat på statusbesiktning av fastighetens fasad.
Vi skickar ut anbudsförfrågan till alla lämpliga entreprenörer.
Vi gör en anbudsutvärdering av inkomna anbud från tillfrågade entreprenörer.
Vi sammanställer anbuden och ni som beställare väljer den entreprenör som ni anser vara bäst, med stöd från oss på Projektledarna.
Vi upprättar kontraktshandlingar, som kan underlätta för processens framåtskridande gällande fasadrenoveringen.
Vi genomför löpande projektledning, byggkontroll samt ekonomisk uppföljning av fasadprojektet.
Besiktning av entreprenaden genomförs.
Vi närvarar vid slutbesiktning och för er talan som beställare gällande fasadrenoveringen.
Kontakta en projektledare
Prata med våra projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande