Takkonsult

Tätskikt torg
takbesiktning
Takkonsult

TAKKONSULT

Vi hjälper dig som kund och beställare med takkonsult till ert uppdrag/projekt.

Vi hjälper er med statusbesiktning, rådgivning med åtgärdsförslag och presentation av bästa tekniska lösning.

Vid all byggnation gäller det att både satsa och spara på rätt saker och vara särskilt omsorgsfull i det skede där de samlade kostnaderna låter sig påverkas och kan påverkas.

Vi hjälper er som fastighetsägare med:

  • Statusbesiktning inklusive åtgärdsförslag
  • Upphandling av entreprenader
  • Upprättande av förfrågningsunderlag (rambeskrivning/arbetsbeskrivning)
  • Anbudsutvärdering

Vid ombyggnation, tillbyggnad och nybyggproduktion är exempel där våra takkonsulter kan hjälpa er.

Våra kunder är större fastighetsägare, bostadsrättsföreningar | Brf .

Vår ambition är att alltid stötta er, från tidigt skede, genom hela byggprocessen.