Vi styr upp allt på taket

Tätt tak, det viktigaste av allt

Vi hjälper er med statusbesiktning, rådgivning med åtgärdsförslag och presentation av bästa tekniska lösning.

Vi hjälper er med ert takprojekt

Vi hjälper dig som fastighetsägare och Brf

Vi hjälper er med:

Statusbesiktning för att fastställa takets skick och långsiktiga funktion.
Rådgivning med åtgärdsförslag och presentation av bästa tekniska lösningar t.ex., materialval, taksäkerhet, avvattning.
För och slutbesiktningar i samband med entreprenader.
Vi hjälper er som fastighetsägare med:
Statusbesiktning inklusive åtgärdsförslag
Upprättande av förfrågningsunderlag (rambeskrivning/arbetsbeskrivning)
Anbudsutvärdering
Upphandling av entreprenader
Projektledning
Besiktningar
Prata tak med oss!
Som alltid när man bygger...

Satsa och spara på rätt saker

Vi gör det rätt och undviker onödiga kostnader. Vill all byggnation gäller det att vara särskild omsorgsfull i det tidiga skedet där kostnader och miljöaspekter i huvudsak låter sig påverkas.

Prata med en projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00