Takrenovering

Takrenovering | Bygg- och projektledning

takrenovering

Balkongrenovering | Projektledning

Balkongrenovering
Balkongrenovering armering

Takrenovering | Projektledning

Vi har under årens lopp hjälp många fastighetsägare med projektledning i samband med takrenovering och takomläggning, från upprättande av förfrågningsunderlag fram till färdigställt projekt.
Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning och att arbeta med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare gällande exempelvis:

…och vi kan mer än det!

Projektledning, Från start till mål

Tidigt skede

Vi vet av erfarenhet att slutresultatet alltid blir bäst då vi kommer in i ett tidigt skede då vikten av att ”vrida och vända” på alla frågor är som störst. Utifrån resultatet upprättar vi som projektledare ett förfrågningsunderlag som innehåller Rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar.
Därefter sker anbudsförfrågan och vi utvärderar inkomna anbud. När vi har presenterat anbudsutvärderingen för er sker val av entreprenör och därefter upprättas kontrakt.

Under projektet

Vi börjar med startmöte och därefter företräder vi som projektledare er beställare, vi följer projektet på plats och sköter bygg- och projektledning, kontrollerar myndighetskrav, leder byggmöten och fångar upp frågor och svar som kommer under projektet gång.

Slutfasen

Vi är med under besiktningar, och kontrollerar att efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör, därefter håller vi slutmöte.

Kort sammanfattat

Vi håller ihop ert projekt från idéstadiet fram till ett färdigt slutresultat där vi har som mål att det ni har beställt ska levereras av oss och den utvalda entreprenören.