En smart planering

Tydlig och överskådlig underhållsplan för er fastighet

Vi skräddarsyr underhållsplanen för just er fastighet. Kontakta en underhållplanerare så berättar vi mer.

Fastighetens status
En Underhållsplan ger er en tydlig och överskådlig bild över fastighetens skick.
Proaktivt arbete
Genom att åskådliggöra kommande renoveringsbehov minskas risken för dyra och akuta åtgärder.
Håll nere kostnaderna
Med planering av kommande renoveringar kan onödiga kostnader undvikas.
Ordning och reda för framtiden

En underhållsplan ger er trygghet och kontroll

Lägre kostnader
Minska akuta behov av underhåll och renoveringar.
Säkerställ fastighetens fortlevnad
Med planerat underhåll säkerställs fastighetens fortlevnad.
Ökat värde av fastigheten
Bevara eller till och med öka fastighetens värde över tid.
Jämnare kostnader
Spara tid och pengar genom att samordna underhållsåtgärder
Miljövänligare
Lägre miljöpåverkan genom att integrera energibesparande åtgärder.
Bättre kontroll
Ni får bättre kontroll över er fastighet om er underhållsplan uppdateras årligen.
Fasadrenoveringar
Takomläggning
Relining eller stambyte
Fönsterbyte-/renovering
Gårdsrenovering
Byte av undercentral
Solceller/-paneler
Laddstolpar
Prata med en projektledare
Vi diskuterar mer än gärna er fastighet.

Låt oss säkra upp er fastighet för framtiden och få en bra bild över kommande kostnader.

Kontakta oss
Som alltid när man bygger...

Satsa och spara på rätt saker

Vi gör det rätt och undviker onödiga kostnader. Vill all byggnation gäller det att vara särskild omsorgsfull i det tidiga skedet där kostnader och miljöaspekter i huvudsak låter sig påverkas.

Prata med en projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00