Kontroll av skyddsrum
Kompetens och erfarenhet

Skyddsrum

Vi utför tillsyn och statusbesiktning av skyddsrum för bostadsrättsförening och fastighetsbolag

Vi erbjuder tillsyn och statusbesiktning av ert

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig.

Vi har hjälp många fastighetsägare med kontroll och statusbesiktning av skyddsrum. Du som fastighetsägare är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till det.

Detta innebär att du årligen bland annat ska se till att:

  • Skyddsrumsdörrar, skyddsluckor, gasdörrar och gasluckor går att stänga och ligger tätt mot karm och tröskel.
  • Provköra ventilationsaggregat (utan filter) för att säkerställa funktionen.
  • Tätningslister är rätt förvarade och felfria.
  • Ståldetaljer inte rostar.
  • Gångjärn smörjs.
  • Avstängningsventiler i golvbrunnar fungerar.
  • Verktyg finns och fungerar.

Du ska även fortlöpande säkerställa att inga otillåtna ingrepp görs i skyddsrummet, till exempel felaktiga håltagningar genom skyddsrumsstommen.

Skyddsrumsförrådet eller det utrymme där inredning och utrustning förvaras bör kontrolleras årligen så att till exempel fuktskador kan upptäckas i tid.

Vi på Projektledarna hjälper dig som fastighetsägare med kontroll av ert skyddsrum gällande ert åtagande samt att ert iordningställande av skyddsrummet kan ske inom 48 timmar.

Vi är utbildade Sakkunnig Skyddsrum hos MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap https://www.msb.se/

Image link
Kontakta oss för kontroll av ert Skyddsrum
Vi erbjuder

Entreprenadbesiktning, Statusbesiktning och Utredningar

Entreprenadbesiktning

Oavsett om er entreprenad är liten eller stor så hjälper vi er med besiktningsuppdraget då det är ni som beställare som vanligtvis kallar till besiktning. Vi utför Förbesiktning, Slutbesiktning, Efterbesiktning, Särskild Besiktning m.m.

Statusbesiktning

Statusbesiktning utför vi då ni som fastighetsägare är osäker på just status på en specifik byggnadsdel i er fastighet. Det kan exempelvis vara sprickbildning i fasad eller synlig armering i balkongplattan. Utlåtandet från statusbesiktningen innehåller vår rekommendation om vilka åtgärder ni som fastighetsägare bör göra och när i tiden.

Utredning

Vi utför utredning i alla typer av fastigheter och vi har sett det mesta. ”Vårt plåttak flagnar, räcker det om vi målar om eller är det dags för byte?” ”Vi har rostbubblor på våra avloppsrör i källaren, är det allvarligt, vad behöver vi göra?” ”Det tjuter i våra brevinkast, varför?” ”Hur kan vi sänka våra energikostnader?”

Kort sammanfattat

Då vi har lång erfarenhet av byggprojektledning, entreprenadbesiktning och underhållsplaner kan vi stötta er som fastighetsägare med vår breda kompetens. Tveka inte, kontakta oss på Projektledarna.

Kontakta en projektledare
Som alltid när man bygger...

Satsa och spara rätt saker

Vi gör det rätt och undviker onödiga kostnader. Vill all byggnation gäller det att vara särskild omsorgsfull i det tidiga skedet där kostnader och miljöaspekter i huvudsak låter sig påverkas.

Prata med en projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande