Till er tjänst

Hållbara projekt från start till mål

Kompetens och erfarenhet har utvecklat våra processer till något riktigt bra.

Arkitekt
Arkitekt

Vi har ett nära samarbete med ett par arkitektbyråer som hjälper oss och våra beställare i samband med renovering, ombyggnad och nybyggnation.

Besiktning
Besiktning

Vi är utbildade och godkända entreprenadbesiktningsmän med inriktning på bygg-, fasad-, balkong- och målningsentreprenader.

Bygg- & Projektledning
Bygg- & Projektledning

Tack vare lång erfarenhet av bygg- och projektledning och kan vi hjälpa er med ert projekt från start till mål. Vi tar oss an det flesta typer av projekt.

Konstruktör
Konstruktör

Vi har ett nära samarbete med ett par arkitektbyråer som hjälper oss och våra beställare i samband med renovering, ombyggnad och nybyggnation.

Kontrollansvarig - KA
Kontrollansvarig - KA

Vi är utbildade och certifierade Kontrollansvarig – KA, vi hjälper dig som byggherre i samband med lovansökan (bygg, mark, rivning).

Takkonsult
Takkonsult

Vi hjälper er med statusbesiktning, rådgivning med åtgärdsförslag och presentation av bästa tekniska lösning.

Underhållsplan
Underhållsplan

Underhållsplaner är något vi rekommenderar er som brf/fastighetsägare att ha. Det ger er en tydlig och detaljerad bild över er fastighet.

Utredning
Utredning

Vi hjälper er BRF eller dig som fastighetsägare med utredningar som fukt, inträngande vatten och energibesparande åtgärder.

Trusted by over 50,000 businesses of all sizes

Spoify
airbnb
pixfort
nike
netflix
Starta upp rätt från början

Upptäck våra tjänster

Get Essentials today and start building next-generation websites, create awesome pages with unlimited possibilities.

Vad är era behov idag?

Vilken tjänst är du intresserad av? Kontakta oss och få en gratis konsultation.

Byggprojektledning
Med lång erfarenhet och en helhetssyn får samarbetet ett bra flyt och ett gemensamt mål.
Entreprenadbesiktning
Vi ser till att byggnaden är uppförd enligt kontraktet och följer svenska branschregler.
KA / Kontrollansvarig
Vi lotsar er genom hela byggprocessen och ser till att all dokumentation är korrekt.
Underhållsplaner
Vi samordnar underhållet, arbetar förebyggande och håller koll på kostnader. Vår underhållsplan blir ett bra beslutunderlag för er och hjälper er att prioritera rätt.
Kostnadsfri konsultation
Best selling author
Get Essentials today and start building next-generation websites.
Best selling author
Get Essentials today and start building next-generation websites.
Best selling author
Get Essentials today and start building next-generation websites.