Kontakta oss Projektledarna

så berättar vi mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda.

Bostadsrättsförening
Vi hjälper er som Bostadsrättsförening

Underhållsplaner

Våra underhållsplaner ger er som Brf / Bostadsrättförening en mycket tydlig bild över er fastighet och kommande underhåll och kostnaden för de kommande 30-åren.

Besiktning

I samband med renovering, om-/tillbyggnad, lägenhetsbesiktning i samband med att lägenhetsrenovering.

Bygg- och Projektledning

I samband med:

Balkongrenovering
Byte av undercentraler
Fasadrenovering
Fönsterrenovering
Fönsterbyte
Inredning av råvind
Lokalomvandling (lokaler till bostäder)
Montage av balkonger
Nybyggnation av balkonger
Renovering av innergård
Renovering/byte av värmesystem
Renovering/byte av ventilation/fläktsystem
Stambyte
Underhållsplan byggkonsult projektledare
Privat fastighetsägare
Vi hjälper dig som privat fastighetsägare

Bygg- och projektledning

Vi har erfarenhet från det flesta typer av projekt, vi hjälper er med ert projekt från start-till-mål: Stambyten, fasadrenovering, balkongrenovering, takomläggning, renovering av innergårdar, trapphusrenovering m.m.

Kontrollansvarig

Vi är utbildade och certifierade Kontrollansvarig – KA, vi hjälper dig som byggherre i samband med lovansökan (bygg, mark, rivning).

Underhållsplaner

Underhållsplaner är något vi rekommenderar er som fastighetsägare. Det ger er en tydlig och detaljerad bild över er fastighet och vilka renoveringsbehov/-kostnader som kommer under de nästkommande 30 åren.

Entreprenadbesiktning och lägenhetsbesiktning

Vi är utbildade och godkända entreprenadbesiktningsmän med inriktning på bygg-, fasad-, balkong- och målningsentreprenader.