Balkongrenovering
Kompetens och lång erfarenhet av:

Balkongrenovering

Professionell projektledning av ert balkongprojekt

Vi projektleder er

Balkongrenovering

Projektledarna – Din partner inom Bygg och Fastighet, har under alla våra verksamma år varit och är drivande i att projektleda. Vi tillsätter alltid våra mest erfarna och speciellt lämpade projektledare vid samtliga balkongprojekt. Balkongrenovering eller nybyggnation av balkonger, vi projektleder och hjälper er som beställare. Projektet projektleds och styrs av oss för att slutligen leverera färdiga och brukbara balkonger. Vi kan genomföra ert balkongprojekt oavsett om det är fråga om bygga nya balkonger, byte av balkonger eller balkongrenovera.

Balkongrenovering
Fasadrenovering
Fönsterrenovering
Stambyte och relining
Takrenovering

Vi är utbildade och godkända Entreprenadbesiktningsmän inom SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) www.sbr.se

Takmålning
Trapphusrenovering
Innergårdsrenovering
Garagerenovering
Nyproduktion
Image link
Kontakta en projektledare

Vi har lång erfarenhet av balkongrenovering

Vi inom Projektledarna har lång erfarenhet av att projektleda entreprenader för balkongrenovering vilka ofta utförs i samband med fasadrenovering.

Att underhålla och renovera balkonger är något som ska finnas med i fastighetsägarens underhållsplan (UH-plan). Har ni ingen, vi har kompetens att upprätta en lämplig underhållsplan till er.

Betongbalkonger och dess bärande konstruktion håller normalt mellan 35 till 50 år. Detta är beroende av en rad olika faktorer såsom luftföroreningar i städerna samt väder, vind och slitage på balkongerna. Ett tydligt tecken på att det är dags att renovera en balkong är särskilt om sprickor har uppstått i betongplattan. Något som ni också bör bevaka och åtgärda är om armeringsjärn i balkongerna är blottlagda och synliga.

Statusbesiktning av balkonger

Är ni det minsta osäkra på om det är dags för att renovera eller om det i stället är bättre att bygga ny balkonger?

Våra erfarna projektledare gör statusbesiktning och utredning med utförliga rapporter gällande balkongernas skick och status samt dess kommande renoveringsbehov.

Kontakta oss på Projektledarna för en genomgång av fastigheternas balkonger.

Kontakta en projektledare

Så går en balkongrenovering till

Projektledarna är behjälpliga under hela projektet med balkongrenovering.

Kortfattad process vid ett balkongprojekt:

Vi genomför inledande statusbesiktning av balkongerna.
Vi inleder en bygglovsprocess och tillhandahåller stöd och hjälp om behov så finns.
Vi upprättar ett förfrågningsunderlag inför upphandling, baserat på statusbesiktning av fastigheternas balkonger.
Vi skickar ut anbudsförfrågan till alla lämpliga entreprenörer.
Vi gör en anbudsutvärdering av inkomna anbud från tillfrågade entreprenörer.
Vi sorterar ut lämpliga entreprenörer och väljer dem som anses vara bäst, baserat på tidigare erfarenhet, tidsplan och pris.
Vi upprättar kontraktshandlingar, som kan underlätta för processens framåtskridande gällande balkongrenovering eller byggnation av nya balkonger.
Vi erbjuder fortgående och löpande projektledning, byggkontroll samt ekonomisk uppföljning av balkongprojektet.
Besiktning av entreprenaden genomförs.
Vid en slutbesiktning ser vi till så att ni är nöjda med vår projektledning av balkongrenoveringen eller byggnationen av balkonger.
Kontakta en projektledare
Våra projektledare hjälper er under hela projektet

Vi är med under hela balkongrenoveringen

Hos oss på Projektledarna får ni alltid den hjälp och stöd som efterfrågas. Vi tillser att ni är nöjda med våra tjänster som projektledare. Det är vår kompetens som ger er stöd och hjälp med den process ett balkongprojekt innebär. Vi är med er under hela resan, från projektidé till slutbesiktning av projektet. Är det något vi kan, så är det att projektleda er balkongrenovering. Kontakta oss och berätta vilka typer av frågeställningar som ni behöver hjälp med. Tveka inte, kontakta oss för en genomgång av ert kommande projekt.

Prata med våra projektledare

Ring oss idag!

Tel: 08-755 72 00
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande