Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsförening

Till er tjänst!
Bra att veta
Stöd till Bostadsrättsförening
En trygg och hållbar plan för framtiden.
Vi hjälper er Bostadsrättsförening

Underhållsplaner

Våra underhållsplaner ger er som Brf / Bostadsrättförening en mycket tydlig bild över er fastighet och kommande underhåll och kostnaden för de kommande 30-åren.

Besiktning

I samband med renovering, om-/tillbyggnad, lägenhetsbesiktning i samband med att lägenhetsrenovering.

Bygg- och Projektledning

I samband med:

Balkongrenovering
Byte av undercentraler
Fasadrenovering
Fönsterrenovering
Fönsterbyte
Inredning av råvind
Lokalomvandling (lokaler till bostäder)
Montage av balkonger
Nybyggnation av balkonger
Renovering av innergård
Renovering/byte av värmesystem
Renovering/byte av ventilation/fläktsystem
Stambyte
Underhållsplan byggkonsult projektledare
Vårt ansvar
 • Vi arbetar alltid med ambitionen, ”en nöjd kund är en återkommande kund”.
 • Vi arbetar professionellt med inarbetade och fastställda processer.
 • Vi har har fastställda miljömål inom företaget.
Kompetens
 • Vi har jobbat med Brf/Bostadsrättsföreningar i över 25 år.
 • Vi har kompetens över fastighetens samtliga delar, ”från tak till källare”.
 • Vi är engagerade och närvarande i samtliga våra projekt och uppdrag.
 • Vi arbetar med effektiva verktyg och systemstöd.

Fastighetsförvaltning (via samarbetspartner)

Vanliga frågor inom bostadsrättsförening

Frågar man inget, får man inget veta… riktigt så är det väl inte, men vi kan svara på dom flesta frågorna gällande er fastighet, byggprojektledning och juridiska fastighetsfrågor.

Oavsett om ert kommande projekt är litet eller stort är det viktigt att få med alla frågeställningar inför ett projekt.

 • Behövs bygglov eller bygganmälan?
 • Vilka branschregler gäller?
 • Vilka entreprenörer ska vi fråga?
 • Förfrågningsunderlag (jämför inte ”äpplen med päron”)
 • Kontraktshandlingar, vad gäller?

Vi är med i ert projekt i den omfattning det behövs, litet som stort.

Oavsett om ni är en liten eller stor bostadsrättsförening så vill ni självklart ha kontroll över er fastighet, kommande renoveringar och dess kostnader.

En underhållsplan från oss ger er en tydlig bild över ert planerade underhåll, vilka kostnader det medför samt när i tiden underhållet bör ske.

Det är bra att ha koll på läget och kunna visa för samtliga medlemmar vilket underhåll som är planerat framöver.

Självklart kan stadgar förändras, när uppdaterade ni era stadgar senast?

Det är en process att få till stadgeändringar men det hjälper vår jurist er med, kontakta vår fastighetsjurist Anette Krising-Brolin.

Fastighetsjurist

Kontakta oss

Vi hjälper er bostadsrättsförening, hör av er med frågor.

  Vi tar fram era möjligheter
  Vi tar gärna en diskussion om er Bostadsrättsförening
  Kontakta oss
  Information

  När uppdaterade ni era stadgar senast?

  Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

  Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande