Byggprojektledning Stockholm

Byggprojektledning Stockholm

Att arbeta med byggprojektledning för fastighetsägare som behöver ett stambyte, en gårdsrenovering, takrenovering, fasadrenovering, fönster- eller balkongrenovering kräver både erfarenhet och kunskap om renoveringsprocesser. Detta är något som vi på Projektledarna Bygg & Fastighet besitter. Vi har sedan många år tillbaka lett olika bygg- och renoveringsprojekt för fastighetsägare i Stockholm. När det är dags för en ombyggnad, tillbyggnad eller renovering ska ni anlita oss. Vi har byggt och renoverat i många år för mindre och större fastighetsbestånd och BRF:er i Stockholm med omnejd. Vi vet vilket enormt stort arbete det är att ro iland ett byggprojekt. Och det bästa är; vi vet hur vi ska göra det.

Arbete med byggprojektledning

Ska ni bygga ut er fastighet eller har ni en lokal som ni behöver bygga om, konvertera antingen från lägenhet till butikslokal eller tvärtom; från en verksamhetslokal till bostad? Då är vi dina byggkonsulter som är erfarna av byggprojektledning. Vi är erfarna både av byggprojekt och renoveringsprojekt. För den som har flera och/eller stora fastigheter att bygga om, bygga ut eller renovera innebär hela projektet en stor process. Att leda hela det projektet kräver att du har teknisk kunskap, förståelse för hantverkarna, kontrollerar arbetsprocessen, känner till den juridiska delen, kan upphandla tjänster och material samt gör all slutbesiktning. Om det är så att ni inte har det, så har vi den kompetensen. Här kan du läsa om de tidigare byggprojekt som vi har lett.

Vad vi gör som byggprojektledare

När ni anlitar oss, gör vi först en genomarbetad planering och offert för att ni dels ska få information om hur lång tid byggprojektet kan ta och vad det kommer att kosta. Vi är måna om att våra kunder inte ska få överraskningar som berör byggkostnader. Allt ska finnas till handa innan ett byggprojekt inleds. Vi ser till att:
  • bygglov från berörd myndighet kommer in och hanteras
  • arkitekter blir anlitade och att rätt firma blir kontaktad
  • alla hantverkare som behövs blir anlitade
  • under hela byggprojektet leder vi och övervakar vi byggprocessen och ser till så att allt fungerar som det ska
  • ni håller kontakt med oss och vi samordnar alla kontakter, processer och ansvarar för att byggprojektet framskrider precis som det ska
  • alla mätningar och kontroller genomförs för att byggprojektet ska genomföras på rätt sätt
  • ansvara för slutbesiktning
Det är fullt möjligt att anlita oss i så stor eller liten omfattning som ni önskar för er byggprojektledning. Ta kontakt och berätta vad ni behöver och önskar.