Byggprojektledning Stockholm

 Byggprojektledning Stockholm

Vi jobbar med byggprojektledning för fastighetsägare som behöver ett stambyte, en gårdsrenovering, takrenovering, fasadrenovering, fönster- eller balkongrenovering kräver både erfarenhet och kunskap om renoveringsprocesser. Detta är något som vi på Projektledarna Bygg & Fastighet besitter och kan. Vi har sedan många år tillbaka lett olika bygg- och renoveringsprojekt för fastighetsbolag och fastighetsbolag i Stockholm, vi kan byggprojektledning. När det är dags för en ombyggnad, tillbyggnad eller renovering ska ni anlita oss. Vi kan projektleda och har dessutom utfört projektledning i många år för både mindre och större fastighetsbestånd och BRF:er i Stockholm med omnejd. Vi vet vilket enormt stort arbete det är att ro iland ett byggprojekt. Och det bästa är; vi vet hur vi ska göra det.

Arbete med byggprojektledning

Ska ni bygga ut er fastighet eller har ni en lokal som ni behöver bygga om, konvertera antingen från lägenhet till butikslokal eller tvärtom; från en verksamhetslokal till bostad? Då är vi dina byggkonsulter som är erfarna av byggprojektledning och dessutom kompetenta för projektet. Vi är erfarna både av byggprojekt och renoveringsprojekt. För den som har flera och/eller stora fastigheter att bygga om, bygga ut eller renovera innebär hela projektet en stor process. Att leda hela det projektet kräver att du har teknisk kunskap, förståelse för entreprenörer, kontrollerar arbetsprocessen, vi känner till den juridiska delen, kan upphandla tjänster och samt utför slutbesiktning. Om det är så att inte ni har den kompetensen, så har vi den kompetensen. Här kan du läsa om de tidigare byggprojekt som vi har lett.

Vad vi gör som byggprojektledare och hur vid jobbar med byggprojektledning

Anlita oss, först gör vi först en genomarbetad planering och offert för att ni dels ska få information om hur lång tid byggprojektet kan ta och vad det kommer att kosta. Våra kunder inte ska få överraskningar gällande byggkostnader. De handlingar som ska finnas till hands innan ett byggprojekt inleds tar vi fram. Vi ser till att:
  • ta fram handlingar till bygglov
  • arkitekter blir anlitad och att rätt konsulter blir kontaktad
  • alla entreprenörer som behövs blir anlitade
  • under hela byggprojektet leder vi och övervakar vi byggprocessen och ser till så att allt fungerar som det ska
  • ni håller kontakt med oss och vi samordnar alla kontakter, processer och ansvarar för att byggprojektet framskrider precis som det ska
  • alla mätningar och kontroller genomförs för att byggprojektet ska genomföras på rätt sätt
  • ansvara för kallelse till slutbesiktning
Det är fullt möjligt att anlita oss i så stor eller liten omfattning som ni önskar för er byggprojektledning.

Vi på projektledarna som arbetar med byggprojektledning är självklart medlemmar i SBR

Kontakta oss och berätta vad ni behöver och önskar.
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande