Fastighetsbolag

Till er tjänst!
Vi finns för er
Ett Fastighetsbolag i toppskick
Vi har en hållbar plan för era fastigheter inom ert Fastighetsbolag
Vad kan vi göra för ert Fastighetsbolag ?

Bygg- och projektledning

Vi har erfarenhet från det flesta typer av projekt, vi hjälper ert fastighetsbolag med projektledning från start-till-mål: Stambyten, fasadrenovering, balkongrenovering, takomläggning, renovering av innergårdar, trapphusrenovering m.m.

Fastighetsjurist

Projektledarnas fastighetsjurist är expert på juridiska frågor som dyker upp i er vardag som fastighetsägare inom affärsjuridik, fastighetsrätt såsom hyresrätt, kommersiell hyra, bostadsrätt, entreprenadrätt, obeståndsrätt, bolagsrätt etc.

Kontrollansvarig

Vi är utbildade och certifierade Kontrollansvarig – KA, vi hjälper dig som byggherre, fastighetsägare och fastighetsbolag i samband med lovansökan (bygg, mark, rivning).

Underhållsplaner

Underhållsplaner är något vi rekommenderar er som fastighetsägare. Det ger er en tydlig och detaljerad bild över er fastighet och vilka renoveringsbehov/-kostnader som kommer under de nästkommande 30 åren.

Entreprenadbesiktning och lägenhetsbesiktning

Vi är utbildade och godkända entreprenadbesiktningsmän med inriktning på bygg-, fasad-, balkong- och målningsentreprenader.

Auktoriserat Konsultföretag 2021
SBI
Kontakta oss

Kontakta oss för en diskussion kring er fastighet

  Vi tar fram era möjligheter
  Vi tar gärna en diskussion om era fastigheter
  Kontakta oss
  Information

  När uppdaterade ni era stadgar senast?

  Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

  Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande