Skyddsrumsbesiktning

Skyddsrumsbesiktning Stockholm och Uppsala

Vi arbetar huvudsakligen med skyddsrumsbesiktning, skyddsrumstillsyn och skyddsrumskontroll för fastighetsägare och fastighetsbolag vilket kräver såväl erfarenhet av fastigheter och dess uppbyggnad samt dess funktion i kombination med vår kompletterande kunskap gällande skyddsrum, konstruktion, besiktningserfarenhet likaså vår genomarbetade och sakliga besiktningsmetodik. Detta är något som vi på Projektledarna Bygg & Fastighet besitter och kan. Vi har sedan flera år tillbaka varit certifierade Sakkunnig Skyddsrum av MSB och vi har utfört en mängd skyddsrumstillsyner i Stockholm och Mälardalen. Ansvar för dig som fastighetsägare innebär:
 • Ni ska tydligt ge anvisning om var skyddsrummet finns genom tydlig skyltning, kontrollera skyltens placering och synlighet
 • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan iordningställas inom 48 timmar vid höjd beredskap. Snabb beslutsgång krävs för att demontera förråd m.m.?
 • Ni ska underhålla skyddsrummet och dess utrustning
 • Ni ska inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion. Ni bör löpande ha funktionen av att kontrollera all renovering och ombyggnation i er fastighet. Ta hjälp av en Projektledare.
 • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap
Du som fastighetsägare bör därför aktivt kontrollera att:
 • Skyddsrumsskyltar finns uppsatta utanför skyddsrummet och dess entré (kontrollera)
 • Regelbundet se över och kontrollera ditt eller dina skyddsrum och skyddsrumsförråd (underhålla)

Skyddsrumsbesiktning

Är ni som fastighetsägare osäker på om era skyddsrum är rätt och komplett utrustade, kontakta oss, vi har koll på det. Vilken utrustning som ska finnas i skyddsrummet beror sammanfattningsvis på:
 • teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt (kontrollera)
 • storlek på skyddsrummet
 • utrustning avsedd för andra specifika behov
Kontrollera skyddsrum utifrån senaste genomförda kontroll samt dess geografisk placering. Stickprov ska genomföras löpande. Om en skyddsrumskontroll eller skyddsrumsbesiktning visar på brister måste fastighetsägaren således åtgärda dem skyndsamt.

Skyddsrumstillsyn

Vår tillsyn resulterar i en tydlig sammanställning över vilka delar ni behöver säkerställa och åtgärda för att upprätthålla skyddsrummets funktion. Ni som fastighetsägare får i samband med vår skyddsrumstillsyn kontroll över vilka eventuella materialkompletteringar som behövs samt vilka åtgärder ni behöver genomföra för att säkerställa funktionen i skyddsrummet. Tillsynen gör även att ni som fastighetsägare sammantaget får tydlig kontroll över vilka kostnader ni till slut behöver ta höjd för (uppdatera er underhållsplan).

Vad vi gör som sakkunnig skyddsrum och hur vi jobbar med skyddsrumstillsyn och skyddsrumsbesiktning

Anlita oss, först arbetar vi fram en tydlig samt tillika komplett planering vilket ska resultera i en komplett offert där ni får en samlad och korrekt bild över hur lång tid er kommande skyddsrumstillsyn tar och följaktligen, vad det slutligen kommer kosta. Du som kund ska således få en korrekt sammanställning över kostnadsbild och tidplan. Vi upprättar ett tydligt utlåtande för att kort efter vår tillsyn, komplett med beskrivande texter med vad eventuella brister består av samt tydlig och informativt dokument innehållandes bilder över enskilda detaljer. Vi ser till att:
 • lämna tydliga offerter
 • vi har en aktiv dialog med er som fastighetsägare
 • kontrollera berörda delar i ert eller era skyddsrum
 • under hela tillsynen eller kontrollen arbeta metodiskt
 • ansvara för upprättande av fullständigt och tydligt utlåtande
Det är fullt möjligt att anlita oss i så stor eller liten omfattning som ni önskar för ert skyddsrum.

Vi på projektledarna som arbetar med skyddsrumsbesiktning är självklart certifierade av MSB och medlemmar i SBR

Kontakta oss och berätta vad ni behöver och önskar.
Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande