Underhållsplan BRF Stockholm

Underhållsplan BRF Stockholm

Alla BRF:er behöver en underhållsplan. En sådan underhållsplan innebär att ni som sitter i styrelsen i er BRF får verktyg så att ni kan agera proaktivt, och inte bara måste “släcka bränder” när det kommer till underhållet i er förening. Har ni en underhållsplan för er BRF i Stockholm så kommer det inga överraskningar. Med en underhållsplan för er bostadsrättsförening får ni kontroll över både kostnader och vilka nödvändiga renoveringsbehov som ni faktiskt har i er BRF. För att få en större kontroll över ert underhåll för er BRF, behöver ni göra regelbundna mätningar. Det kan innebära att ni behöver undersöka era stammar regelbundet. Det kan också innebära att ni behöver göra fuktmätningar i bostäder, i gemensamma utrymmen och i källare, vindsutrymmen eller tvättstugor. Ni kanske behöver mäta hur mycket fönster och dörrar släpper ut gällande bostädernas uppvärmning för att veta om och när ni bör göra en fönsterrenovering eller ett fönsterbyte.Det kan också innebära att ni bör göra kontroller av era ventiler utöver de OVK:er som görs i era fastigheter.
Om ni regelbundet gör kontroller och mätningar får ni större kontroll över vad som sker i er BRF i Stockholm.

Allt detta kan vi hjälpa er med

Om ni ser till att ha en underhållsplan i er BRF i Stockholm så innebär det att ni också kan följa upp att dessa kontroller och mätningar faktiskt genomförs. Med de underhållsplaner som vi förser bostadsrättsföreningar i Stockholm med, hjälper vi till så att BRF:erna får en större kunskap och kontroll över sin fastighets underhåll. En underhålls plan är mycket viktig för varje BRF:er. Vi arbetar i Stockholm och erbjuder underhållsplan för BRF i Stockholm. Med en uppdaterad och aktuell underhållsplan i Stockholm för er BRF får ni en sammanställning över fastighetens olika renoveringsbehov och åtgärder. Vi erbjuder er att få veta:
  • Vad som behöver åtgärdas
  • Vem som kan utföra åtgärderna
  • När åtgärder behöver utföras
När ni väl har underhållsplan för er fastighet som er BRF äger så kan ni avsätta rätt resurser och som krävs för att fastigheten ska vara bra och inte ha några fel. Det underlättar för er när ni ska göra en budget för alla de år som ni ansvarar för er BRF. Den underlättar också så att ni kan följa upp vilka åtgärder som faktiskt har vidtagits och vem som har utfört åtgärderna. Ni får veta vad som har gjorts, vad som krävdes och hur det blev. Allt detta hjälper vi er med, ta kontakt så kan vi berätta mer, och ni kan berätta vad ni önskar av oss!