Underhållsplan BRF Stockholm

Underhållsplan Brf i Stockholm

Alla bostadsrättsföreningar i Stockholm behöver en underhållsplan.
En överskådlig och tydlig underhållsplan innebär att ni i styrelsen i bostadsrättsförening i Stockholm får verktyg så att ni kan agera proaktivt, och inte bara måste “släcka bränder” när det kommer till underhållet i er bostadsrättsförening i Stockholm.

Har ni en underhållsplan för er bostadsrättsförening i Stockholm, kommer det inga överraskningar. Med en underhållsplan för er bostadsrättsförening i Stockholm får ni kontroll över både kostnader och vilka nödvändiga renoveringsbehov som ni faktiskt har i er bostadsrättsförening.

För att få en större kontroll över ert underhåll för era bostäder, behöver ni göra regelbundna mätningar. Det kan innebära att ni behöver undersöka era stammar med jämna mellanrum eller att ni behöver göra fuktmätningar i alla bostäder, era gemensamma utrymmen, källare, vindsutrymmen och i tvättstugor.

Ni kanske bör mäta hur mycket fönster och dörrar släpper ut av uppvärmning i era fastigheter för att veta om och när ni bör göra en fönsterrenovering eller fönsterbyte bara för att nämna några exempel. Det kan också innebära att ni bör göra kontroller av era ventiler, utöver OVK:er i era fastigheter. Om ni regelbundet gör kontroller och mätningar får ni större kontroll över vad som sker i er bostadsrättsförening.

Vi gör underhållsplan för bostadsrättsförening i Stockholm

Genom att ha en underhållsplan i er bostadsrättsförening innebär det att ni också kan följa upp att dessa kontroller och mätningar faktiskt genomförs. Med de underhållsplaner som vi förser bostadsrättsföreningar hjälper vi bostadsrättsförening:er att få större kunskap och kontroll över underhållet i deras bostadsrättsförening:er.

En underhållsplan är mycket viktig för varje bostadsrättsförening:er. Vi arbetar i Stockholm och erbjuder underhållsplan för bostadsrättsförening i Stockholm. Med en uppdaterad och aktuell underhållsplan i Stockholm för er bostadsrättsförening får ni en sammanställning över fastighetens olika renoveringsbehov och åtgärder.

Vi erbjuder er att få veta:

  • Vad som behöver åtgärdas
  • Vem som kan utföra åtgärder
  • När åtgärder behöver utföras

När ni väl har underhållsplan för er bostadsrättsförening så kan ni avsätta de resurser som krävs för det och kan lättare göra en budgetering för alla de år som ni ansvarar för er bostadsrättsförening. Den underlättar också så att ni kan följa upp vilka åtgärder som faktiskt har vidtagits och vad som är gjort. Den underlättar för er bostadsrättsförening att veta vad som också har gjorts, vad det krävdes och hur det gick.

Ta kontakt och berätta vad ni behöver och önskar gällande underhållsplan för er bostadsrättsförening i Stockholm!

Information

När uppdaterade ni era stadgar senast?

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om lagändringarna och vårt erbjudande